ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีเปิดพลบดีเกมส์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมการแสดงงานแถลงข่าวพลบดีเกมส์ โรงแรมทิลทาวน์เวอร์ กรุงเทพ
วันที่ 11 กรกฎาคม 60

กิจกรรมเจ้าพระยามหาสงกรานต์ ประจำปี 2560


กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560


ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : art_culture@cpu.ac.th

Homeประมวลภาพกิจกรรม