คณะบริหารและการจัดการ

***********************************************************************************************************************************

แหล่งรวมความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักศึกษาสนใจ สามารถเข้าตาม Link เพื่อทราบและดูรายละเอียด

ความรู้งานวิจัย Page : Total Conferencen  https://www.facebook.com/Total-Conference-382063761819021/

ข้อมูลความรู้ทั่วไป http://campus.sanook.com/archive/u-life/knowledge/latest/all/

คลังความรู้ออนไลน์ Trueปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/knowledge

ทุนการศึกษา http://www.educatepark.com

แหล่งรวมความรู้ https://www.etda.or.th/

แหล่งรวมการสัมมนา http://seminardd.com/paid

แหล่งรวมความรู้เพื่อสร้างสุข http://www.thaihealth.or.th/

***********************************************************************************************************************************

นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าตาม Link Social Network ส่วนกลางเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

#กลุ่มศูนย์สหกิจศึกษา

Link : https://www.facebook.com/groups/464246700337063/

#กลุ่มประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Link : https://www.facebook.com

#กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Link : https://www.facebook.com/groups/studentloan.cpu/

#ศิษย์เก่า ม.เจ้าพระยา

Link : https://www.facebook.com/groups/alumnicpu/

 

***********************************************************************************************************************************

แหล่งงาน

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : info.bba@cpu.ac.th

Home