ที่อยู่ / แผนที่  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  จ.นครสวรรค์

 


สำนักบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
131/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ 0-5633-4236 , 0-5633-4714 โทรสาร 0-5633-4719

 

แผนที่เส้นทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา