Home    Contact     Map    TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
 รูปกิจกรรม  มจพ.


เปิดงาน เกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ครั้งที่ 6
วันที่ 18 มีนาคม 2560


อบรมวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 18 มีนาคม 2560


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2560


โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาองค์การ
วันที่ 17 มีนาคม 2560


ผู้บริหารแห่งปี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560


การสัมมนา(Symposium)เรื่อง กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
วันที่ 4 มีนาคม 2560


ละครเวที คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง ดาวจรัสแสง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560


สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


ลูกเจ้าพระยาประนมกรขอพรครู
วันที่ 11 กรกฏาคม 2556


โครงการสร้างเสริมจริยธรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาตน ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2556


อาจารย์เจตนิพิฐ กันฉายได้เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากร
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556


ประชุมเชียร์ Freshy Chaopraya University
วันที่ 28 มิถุนายน 2556


ต้อนรับ เวียดนาม-ลาว เยื่ยมชมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและธุรกิจในเครือฯ
วันที่ 20-24 มิถุนายน 2556


สานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการบัญชี ปี 2556


คณะกรรมการตรวจโครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ 18 มิถุนายน 2556


บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2556
วันที่ 13 มิถุนายน 2556


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ปี 2556
วันที่ 9 มิถุนายน 2556


สาขาวิชาการจัดการเข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPM CAMP)ครั้งที่ 3
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556


เจ้าพระยา-วิริยาลัย สู่สากลโลก ครั้งที่ 4
วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2556


โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนงานกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 22-23 เมษายน 2556


วิริยาลัย-เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ ปี 2556
วันที่ 20 เมษายน 2556


ปฐมนิเทศและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2556


ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 13
วันที่ 28-30 มีนาคม 2556


การสัมนาเพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (U-Network)
วันที่ 27 มีนาคม 2556


สมาคมเผิงสัมพันธ์สังสรรค์ตรษจีนสมัยที่ 17
วันที่ 17 มีนาคม 2556


นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเส้นทางสู่อาชีพ
วันที่ 8-9 มีนาคม 2556


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพ
วันที่ 5 มีนาคม 2556


ศึกษาดูงานกับชมรมจิตสาธารณะกับชาว MGT เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556


การอบรมหลักสูตร IT ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556


งานตรุษจีนปากน้ำโพ
วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2556


ทุน NOTEBOOK ปีการศึกษา 2555
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556


โครงการ V-Cheer
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2555


งานแถลงข่าวและเฉลิมฉลองแสดงผลงานในรอบปี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันที 25 มกราคม 2556


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที 22-23 มกราคม 2556


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 21 มกราคม 2556

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556
วันที่ 12 มกราคม 2556

ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วันที่ 8 มกราคม 2556


งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ปี 2556
วันที่ 25 ธันวาคม 2555

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
วันที 21 ธันวาคม 2555


งานครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 15
วันที่ 16 ธันวาคม 2555

ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ หน้าศาลากลาง จ.นครสวรรค์
วันที่ 5 ธันวาคม 2555


บริจาคโลหิต
วันที่ 19 พฤศจิการยน 2555

เจ้าพระยาเกมส์ ครั้งที่ 13 - FRESHY PARTY NIGHT 2012
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555


คืนสู่เหย้าเพชรเจ้าพระยา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2555


ต้นกล้าเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ครั้งที่ 4
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2555

โครงการ Scoopy i Marketing Plan Contest by Honda #5
วันที่ 22 กันยายน 2555


งานกีฬากลุ่มบริษัทในเครือไทยเอกลักษณ์ (KTIS)
วันที่ 15 กันยายน 2555

งานนวัตกรรมกลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (KTIS)
วันที่ 14 กันยายน 2555


โครงการ หนึ่งใจ...ติวให้น้อง
วันที่ 5-6 กันยายน 2555

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่อ้อยกลุ่ม KTIS อย่างยั่งยืน
วันที่ 24 สิงหาคม 2555


ลูกเจ้าพระยาน้อมบูชาพระคุณครู
วันที่ 16 สิงหาคม 2555

งการแสดงเปิดการแข่งขันเจ็ตสกี ณ บึงบอระเพ็ด
วันที่ 12 สิงหาคม 2555


ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 12 สิงหาคม 2555

งานวันแม่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันที่ 11 สิงหาคม 2555


งานทำบุญหอพักและงานเลื้ยงสังสรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันที่ 10 สิงหาคม 2555

แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555
วันที่ 1 สิงหาคม 2555


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจจัดโครงการถวายทียนจำนำพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

โครงการค่ายจริยธรรม ปี 2555
วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2555


มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ประชุมเชียร์รับน้องใหม่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555


กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2555

รวมแสดงพลังแห่งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี
วันที่ 26 มิถุนายน 2555


งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 25 มิถุนายน 2555

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนงานกิจกรรมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตามกรอบ TQF โดยยึดหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2555


โครงการคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2555

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐๐ปี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555


เจ้าพระยา - วิริยาลัย ทัศนศึกษาและดูงาน ประเทศเกาหลี
วันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2555

ค่ายพัฒนาเยาวชน Young KTIS Smart Camp ต้นกล้าเครือไทยเอกลักษณ์ ครั้งที่ 3
วันที่ 8 - 10 เมษายน 2555


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
วันที่ 13-14 มีนาคม 2555

งานมวลชนสัมพันธ์ เขตพื้นที่บริหารโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2555


เจ้าพระยาเกมส์ ครั้งที่ 12 และงานเลี้ยง CPU Party Night 2011
วันที่ 6 มีนาคม 2555

นักศึกษารับ ทุนช่วยเหลือครอบครัว คอมพิวเตอร์พกพา โน๊ตบุ๊ค
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555


นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
นายโกมล ลายทอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและงานเฉลิมฉลองครบรอบสถาปณามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 14
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

งานฉลองบัณฑิตมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555


ตรุษจีนเมืองนครสวรรค์ 12 วัน 12 คืน
วันที่ 16-27 มกราคม 2555

การแข่งขัน โครงการ NESCAFE' Ice Cool SME Challenge 2011 ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 10 มกราคม 2555


งานวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
29 ธันวาคม 2554

กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ครั้งที่ 4
25 ธันวาคม 2554


มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาพบสื่อมวลชน
23 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยารวมน้ำใจอุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ำท่วม ทำความสะอาดกำแพงวัดนครสวรรค์และวัดโพธาราม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554


ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 14
วันที่ 16 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาช่วยเหลือภัยน้ำท่วม
วันที่ 12-22 ตุลาคม 2554


อบรมแกนนำนักเรียนผู้ให้คำปรึกษาเพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่พร้อม
วันที่ 7-9 กันยายน 2554

KTIS GAMES 2011
24 กันยายน 2554


งานนวัตกรรมเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ครั้งที่ 2
23 กันยายน 2554

โครงการเตรียมความพร้อมของวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่
19 สิงหาคม 2554


วิทยากรอบรมหัวหน้างานบริษัทรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด

การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
วันที่ 27 สิงหาคม 2554


การเตรียมการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
วันที่ 8 สิงหาคม 2554

เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 1 "ย้อนรอยขยะ...เพื่อพัฒนาสังคม"
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554


โครงการสัมมนาสภาองค์กรนิสิต-นักศึกษา
วันที่ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554


โครงการสายสัมพันธ์นักศึกษาบุตรชาวไรอ้อย
วันที่ 18 สิงหาคม 2554

12 สิงหา มหาราชินี ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
วันที่ 11 สิงหาคม 2554


"ประนมกรขอพรครู" มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปี2554
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% และโครงการActivity Market
วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2554


Nescafe Ice Cool SME Challenge 2011 ปีที่ 2
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

ลูกเจ้าพระยาร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554


มจพ. น้อมบูชาถวายเทียนจำนำพรรษา์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

กิจกรรม สวทช.
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554


วิทยากรอบรม สกสค.จ.นครสวรรค์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2554
วันที่ 17, 24 มิถุนายน 2554


ค่ายส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2554

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก
5 มิถุนายน 2554


วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
วันที่ 6 มิถุนายน 2554

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
5 มิถุนายน 2554


เดินขบวนต่อต้านการค้ามนุษย์
วันที่ 3 มิถุนายน 2554

โครงการประชุมสัมมนา ณ ค่ายพักแรมลูกเสือสวนสยาม
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554


โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554

โครงการ ทุนทัศนศึกษาเจ้าพระยา-วิริยาลัย

เจ้าพระยา-วิริยาลัยมหาสงกรานต์


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ 08-10 เมษายน 2554


งานกาชาดประจำปี 2554

 


ปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


โครงการเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายและการทำงานเป็นทีม
งานแสดงความยินดี สตรีนักบริหารดีเด่นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และศูนย์สารสนเทศ ศึกษาดูงาน


งานตรุษจีน ปากน้ำโพ

นิทรรศการงานโลกวิชาการ


งานตรุษจีน สุพรรณบุรี

ดูงานบริษัท Bangkok Glass จำกัดงานตอนรับ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร