เรื่องราวชาวรปศ.

7 มีนาคม 2563

กิจกรรมสัมมนา​ เรื่อง​ “กลยุทธพิชิตคอร์รัปชัน​ ในมุมมองของนักบริหาร​ศตวรรษที่​ 21”

โดยได้รับเกียรติจาก​ ท่านรองอธิการบดี​ แพทย์หญิงปราณี​ ศิริวิริยะกุล​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาฯ​ และเป็นประธานเปิดชมรม​ “ป้องกันและต่อต้านการทุจริต​ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา” ณ​ ชั้น​ 2​ อาคารเจ้าพระยาสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร​ จากสำนักงาน​ ป.ป.ช.​ ประจำจังหวัดนครสวรรค์​ และการจัดแสดงผลงาน/โครงงาน/วิจัย​ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน​ โดยสมาชิกชมรม​ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต​ฯ

ข่าวสาร