กิจกรรม

             

“คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ และครอบครัว”
มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันฯ จัดบริการ “รถน้ำใจ” วิ่งสู่ชุมชนในเขตตำบลหนองกรด อ เมือง จ.นครสวรรค์ ทุกหมู่บ้าน เพื่อมอบ “ถุงน้ำใจ” “ขนม นม ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำปลา น้ำตาลทราย เซี่ยงไฮ้ เจเล่ไลท์ ฯลฯให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีความขาดแคลนและเดือดร้อนในช่วงวิกฤติ โควิด-19 และเยาวชน หนูๆน้องๆที่อ่านหนังสือ เรียนออนไลน์อยู่กับบ้านซึ่งโรงเรียนยังไม่เปิดเรียนในตอนนี้ พร้อมทั้งมอบ “ถุงน้ำใจ”ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในหมู่บ้านอีกด้วย …… โดยได้รับความอนุเคราะห์ความสะดวกและการดูแลในการลงพื้นที่ อย่างดียิ่งจาก “ท่านกำนันบัญชา ชื่นชาติ” และผู้นำชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ วันนี้วันแรกค่ะที่ บ้านถนนโค้ง และ หนองโรงนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

ข่าวสาร