Loading

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาเจ้าพระยา

ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมวิจัยและจัดสัมมนา ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 2วันที่ 14 กันยายน 2556
Marketing Plan Contest #6 By A.P. Honda รุ่น Honda Scoopy-i
ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2556
ค่าย สสอท. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการรับน้องและร้องเพลงเชียร์ ปี 2556วันที่ 30 พฤษภาคม, 7,10 มิถุนายน 2556
วิทยากรอบรมด้านภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานให้แก่แม่บ้านวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556
อาจารย์เจตนิพิฐ กันฉายได้เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากร "โครงการเสวนาหาทางออกประเทศไทย"วันที่ 30 พฤษภาคม, 7,10 มิถุนายน 2556
วิทยากรอบรมด้านภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานให้แก่แม่บ้านวันที่ 8-10 มีนาคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 จ.กำแพงเพชรวันที่ 5 มีนาคม 2556
สัมมนาการจัดการ หัวข้อ การสร้างความพร้อมต่อทุนมนุษย์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2555วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556
ศึกษาดูงานกับชมรมจิตสาธารณะกับชาว MGT เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
งานสหกิจศึกษา ประจำปี 2555วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
สัมมนา หัวข้อ "HR Innovation" รู้ รับ ปรับ รุก สู่การจัดการคนวันที่ 15-16 ธันวาคม 2555
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และค่านิยมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยวันที่ 16 ธันวาคม 2555
งานครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที 15วันที่ 20 ธันวาคม 2555
โครงการสามห่วง สองเงื่อนไข ไม่ยากอย่างที่คิด (วิถีการดำรงชีพแบบไทยกับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
สัมมนาเรียนรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าผ่นระบบจำลองการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (GIFT)วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
พิธีกรพิเศษในงานการฝึกอบรมนักบัญชีวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555
โครงการ V-CHEERวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
เจ้าพระยาเกมส์ ปี 2012วันที่ 20 กันยายน 2555
การสัมมนา ในหัวข้อ "15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย

 วันที่ 7 กันยายน 2555
เข้าร่วมการแข่งขันตอนคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
เข้าร่วมฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและมิติของ CRS

 วันที่ 24 สิงหาคม 2555
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไรอ้อย KTIS อย่างยั่งยืน

 วันที่ 16 สิงหาคม 2555
เข้าร่วมประกวดการอ่านฟังเสียง จัดโดยธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

 วันที่ 1 สิงหาคม 2555
ถวายเทียนจำนำพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดดอนใหญ่

 วันที่ 1 สิงหาคม 2555
แห่เทียนจำนำพรรษา

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
กิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
การบรรยายพิเศษจากโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน

วันที่10-11 กรกฎาคม 2555
กิจกรรมรับน้อง และการเข้าค่ายจริยธรรม

วันที่ 28 มิถุนาคม 2555
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 25 มิถุนาคม 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 8 มิถุนาคม 2555
การพัฒนาทักษะวัยรุ่นในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองแบบองค์รวม

วันที่่ 29 พฤษภาคม 2555
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555

สารจากอธิการบดี ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ

สารจากอธิการบดี…

Read more

ปฏิทิน

«  เมษายน 2016  »
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5633-4236, 0-5633-4714
โทรสาร : 0-5633-4719
E-mail : chaopraya@cpu.ac.th

Home