เรื่องเล่าเจ้าพระยา

3 มิถุนายน​ 2563

แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา     และผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

ณ อาคารสำนักบริหารจรูญ-หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

ข่าวสาร