คลีนิคประกันคุณภาพการศึกษา

20-21 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมสัมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทุกหน่วยงานด้านการจัดเก็บข้อมูลและการเขียน SAR ระดับหลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย

โดยได้รับเกียรติจาก​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร​ เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาฯ​ ณ​ ชั้น​ 2​ อาคารเจ้าพระยาสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ข่าวสาร