กิจกรรม

 

โครงการอบรมสัมมนาการวัดและการประเมินผล

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่  20  มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

ข่าวสาร